help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 oktober 1965 waarbij, voor de werklieden van de ondernemingen voor fruitteelt, welke onder het Nationaal Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf ressorteren, een bijzondere regeling voor inhaalrust vastgesteld wordt, wanneer de arbeid er op een zondag gepresteerd wordt


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/10/1965
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/10/1965
Pagina:11585
Advies van de Raad van State 9385
Inwerkingtreding / Uitwerking TT

Periode van geldigheid van 22/10/1965 tot 31/03/1966