help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Decreet van 19 oktober 2007 houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de partnerschapsovereenkomst, ondertekend in Cotonou op 23 juni 2000, tussen de leden van de Groep van Afrika, het Caribisch Gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, anderzijds, en met de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 25 juni 2005


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 19/10/2007
Nature de l'acte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 31/10/2007
Page:56085
Avis du Conseil d'Etat 42471
Entrée en vigueur / Effet 10de dag na bekendmaking

Période de vigueur du 10/11/2007 au ...