help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 29 november 1991 houdende goedkeuring van het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Internationale Organisatie voor Maritieme Satellieten (INMARSAT), opgemaakt te Londen op 1 december 1981


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/11/1991
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/03/1992
Editie:2
Pagina:6819
Advies van de Raad van State 20166
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking