help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen en competentiepools]
Koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/08/2007
Pagina:41483
Advies van de Raad van State 42981
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/10/2013 ("op de datum die door de Koning wordt bepaald voor de inwerkingtreding van de artikelen 38, eerste lid, 40, 41, 42 en 243, van de wet van 28/02/2007 tot vastelling van het statuut van de militairen van het actief kader van de krijgsmacht"). Artikel 11, 1°, van het koninklijk besluit van 1 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools heeft de inwerkingtreding van deze bepalingen op 01/10/2013 vastgesteld. Alhoewel het artikel 11, 2°, van dit zelfde besluit overbodig is, heeft deze bepaling toch ook de datum van inwerkingtreding van dit besluit vastgesteld op 01/10/2013.

Overgangsbepalingen: art. 5 tot 7Periode van geldigheid van 01/10/2013 tot ...