help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 juni 1959 tot vaststelling voor de ondernemingen welke klederen of stofferingsvoorwerpen verven, chemisch reinigen of strjiken alsmede voor hun depots ,van de opzeggingstermijnen en van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken, de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1959
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/06/1959
Pagina:4814
Advies van de Raad van State 6642
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT

Periode van geldigheid van 29/06/1959 tot 30/06/1959
Opmerkingen Dit besluit behoort tot de categorie van de koninklijke besluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst schorst in de ondernemingen die onder een bepaald paritair (sub)comité ressorteren. De besluiten van deze categorie worden enkel in de databank opgenomen als het ontwerp ervan aan het advies van de Raad van State werd voorgelegd.