help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 03/06/2007
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/06/2007
Pagina:33487
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking

Uitwerking: het besluit is van toepassing:
- op de in art. 1, 1°, 3° en 4°, bedoelde inkomsten die betaald of toegekend zijn vanaf 1 april 2007
- op de in art. 1, 2°, bedoelde wettelijke onderbrekingsuitkeringen die betaald of toegekend zijn aan werknemers die hun beroepsloopbaan voltijds of deeltijds onderbreken vanaf 1 juni 2007.

Periode van geldigheid van 01/04/2007 tot ...