help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal van 30 maart 2007 houdende de delegatie van sommige bevoegdheden aan de afdelingshoofden van het Agentschap Economie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/03/2007
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/06/2007
Editie:2
Pagina:33274
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 12/03/2007

Periode van geldigheid van 12/03/2007 tot 01/01/2010
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.