help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 22. Juni 1989 zur Festlegung der Prozentsätze des Stundenkapitals, das während des Schuljahres 1989-1991 in den von der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Unterrichtsanstalten des Sonderschulwesens, den Instituten des Sonderschulwesens und in den Betreuungsheimen verwendet werden darf

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 22 juni 1989 tot vaststelling van het percentage van het lesurenpakket dat tijdens het schooljaar 1989-1990 mag worden toegepast in de onderwijsinrichtingen voor buitengewoon onderwijs, de instituten voor buitengewoon onderwijs en de tehuizen ingericht door de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/06/1989
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/09/1989
Pagina:15086
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1989

TT 1989 - 1990