help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 11 augustus 1962 tot regeling van de toepassing van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, op zekere categorieën werknemers, die een bijkomstige betrekking of een arbeid van korte duur uitoefenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/1962
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/09/1962
Pagina:7826
Advies van de Raad van State 7955
Periode van geldigheid van ... tot 01/01/1970