help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 22 december 2006 houdende de bescherming van water tegen de verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/03/2007
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/04/2007
Editie:2
Pagina:22612
Advies van de Raad van State 42398 + 42353
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking
Art. 7, 8, 11, 12, 13 en 15 : 01/01/2007

Overgangsbepalingen: art. 16/1 (ingevoegd bij BVR 15/07/2011)

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot ...