help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 oktober 1961 tot bepaling van de voorwaarden tot uitoefening van het beroep van fotograaf, in de ambachts-, de kleine en middelgrote handels- en de kleine nijverheidsondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Vernietigde akte !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/10/1961
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/11/1961
Pagina:8255
Advies van de Raad van State 7602
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 12/11/1961 tot ...