help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 23 december 1994 tot verlening van de vrijstelling aan de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening van de verplichting om ambtshalve aan de gerechtigden op sociale zekerheid sommige sociale gegevens van persoonlijke aard mede te delen waarop de Rijksdienst heeft gesteund bij de bepaling of de beoordeling van hun rechten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/02/1995
Pagina:2573
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1992