help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 maart 2007 houdende oprichting van het orgaan dat bevoegdheden uitoefent inzake de rechtspositie van het personeel van het Ministerie van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2007
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/03/2007
Editie:1
Pagina:16606
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/02/2007

Periode van geldigheid van 01/02/2007 tot ...