help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 mei 1958 houdende invoering van de graad van eerstaanwezend ticket-collector bij het Bestuur van het Zeewezen en tot aanvulling van het koninklijk besluit van 30 maart 1939 omtrent de indeling in categorieën van het Rijkspersoneel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/05/1958
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/07/1958
Pagina:5443
Advies van de Raad van State 5916
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1957