help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende vaststelling van de retributies voor de inschrijving van de rassen in de nationale rassencatalogi, voor de uitoefening van bepaalde beroepen in de sector van het plantaardige teeltmateriaal en voor de keuring van dat materiaal


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/01/2007
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/02/2007
Editie:2
Pagina:8897
Advies van de Raad van State 41609
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2007
Art. 4, 5, 6, 7, 8, 9, § 1, 3° tot en met 12°, 10: 01/07/2007
Art. 9, § 1, 2°: 01/09/2007

Overgangsbepalingen tot 01/09/2007 : zie art. 18

Periode van geldigheid van 01/01/2007 tot 30/06/2018
Opmerkingen art. 4 en 6 (Franse vertaling): zie rechtzetting BS 27/07/2007