help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 6. Mai 1992 zur Abänderung des Erlasses der Exekutive der Deutschsprachigen Gemeinschaft vom 3. Juli 1991 bezüglich der Bescheinigungen, Nachweise und diplôme zur Bestätigung der in der Deutschsprachigen Gemeinschaft organisierten Studien

Besluit van de Executieve (lees: Executieve van de Duitstalige Gemeenschap) van 6 mei 1992 tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 3 juli 1991 betreffende de attesten, getuigschriften en diploma's die de in de Duitstalige Gemeenschap georganiseerde studies bekrachtigen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/05/1992
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/08/1992
Pagina:17598
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking