help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 20 augustus 1996 houdende bijzondere toewijzing van bedragen van het Fonds voor het financieel evenwicht van de sociale zekerheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/08/1996
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/09/1996
Pagina:24116
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

TT

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot 31/12/1996