help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 4 december 2006 houdende de omzetting in Belgisch recht van de richtlijn 2001/84/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 september 2001 betreffende het volgrecht ten behoeve van de auteur van een oorspronkelijk kunstwerk


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/12/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/01/2007
Editie:2
Pagina:2962
Advies van de Raad van State 39741
Inwerkingtreding / Uitwerking Art. 2 tot 6 en 8: 01/11/2007 (KB 02/08/2007)
Art. 7, a) en d): te bepalen door de Koning
Art. 7, b) en c) (Art. 7, c: opgeheven door W 06/05/2009, art. 138): oorspronkelijk, op de dag dat art. 4, b) en c) van de wet van 22 mei 2005 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG; na wijziging door W 06/05/2006, art. 139 : op de dag dat art. 4, b) van de wet van 22 mei 2005 houdende omzetting in Belgisch recht van de Europese Richtlijn 2001/29/EG


Periode van geldigheid van 01/11/2007 tot ...