help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 19 december 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 2004 betreffende de werkkledij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/12/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/01/2007
Pagina:1550
Advies van de Raad van State 41353
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 25/01/2007 tot ...