help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive (man lese: Executive der Deutschsprachigen Gemeinschaft) vom 20. März 1991 zur Festlegung der Besoldungsskalen gewisser besonderer Dienstgrade im Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft

Besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 20 maart 1991 tot vaststelling van de weddeschalen voor bepaalde bijzondere graden bij het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 20/03/1991
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/08/1991
Pagina:17040
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1990