help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

NIEUW OPSCHRIFT
[Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het gerechtspersoneel]
Koninklijk besluit van 10 november 2006 betreffende het statuut, de loopbaan en de bezoldigingsregeling van het personeel van griffies en parketsecretariaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/11/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/2006
Editie:2
Pagina:65535
Advies van de Raad van State 40875
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/12/2006
Art. 50, §3 en 55, tweede lid: 01/09/2007
Art 132: 01/12/2008

De artikelen 50, § 2, en 55, eerste lid, treden buiten werking op 1 september 2007

Overgangsbepalingen: art. 79 tot 93

Periode van geldigheid van 01/12/2006 tot ...