help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BB 2006/16 van 13 oktober 2006 betreffende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - Beslissingen in extremis tijdens het jaar van de provincieraads-, gemeenteraads-, en districtsraadsverkiezingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/2006
Nummer: BB 2006/16
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/11/2006
Pagina:62197
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld