help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Erlass der Exekutive vom 16. Juni 1993 zur Festlegung der Bedingungen, denen ein Sekundarschulzentrum unterliegt

Besluit van de Executieve van 16 juni 1993 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan een schoolgemeenschap voor secundair onderwijs moet voldoen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/06/1993
Aard van de akte: Besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/10/1993
Pagina:21815
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/08/1993