help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 1 maart 1954 tot vaststelling van de merken, typen en bouwjaren van motorvoertuigen, aanhangwagens en mechanisch tuig, die met het oog op hun aanwijzing voor gebeurlijke opeising ten behoeve van de krijgsmacht moeten geteld worden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/1954
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/03/1954
Pagina:1779
Advies van de Raad van State 4094