help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 17 april 1974 tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1967 houdende oprichting van rijksinrichtingen voor kunstonderwijs. - Nederlands taalstelsel


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 17/04/1974
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/08/1974
Pagina:10190
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/09/1968

Periode van geldigheid van 01/09/1968 tot ...