help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 1 september 2006 aan de OCMW's van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in verband met sommige financiële diensten in het kader van de toepassing van de wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten van werken en leveringen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/09/2006
Aard van de akte: Omzendbrief van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/10/2006
Editie:2
Pagina:55939
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum niet vermeld