help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Decreet van 14 juli 2006 houdende instemming met het verdrag tussen de lidstaten van de Europese Unie, enerzijds, en de Republiek Bulgarije en Roemenië, anderzijds, betreffende de toetreding van de Republiek Bulgarije en Roemenië tot de Europese Unie, het protocol, de akte en de slotakte, ondertekend in Luxemburg op 25 april 2005


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/07/2006
Aard van de akte: Decreet van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/10/2006
Editie:1
Pagina:53636
Advies van de Raad van State 40379
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 16/10/2006 tot ...