help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de Vlaamse Regering van 14 juli 2006 betreffende de overdracht van goederen, rechten en verplichtingen van de VOI Export Vlaanderen en de DAB Dienst Investeren in Vlaanderen aan het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 14/07/2006
Nature de l'acte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 03/10/2006
Edition:2
Page:51168
Avis du Conseil d'Etat 40548
Entrée en vigueur / Effet 01/07/2005

Période de vigueur du 01/07/2005 au ...