help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 23. November 1992 zur Billigung des am 11. Juli 1991 in Jerusalem unterzichneten Abkommens über die Kooperation im Bereich der medizinischen Wissenschaften und der Volksgesundheit

Decreet van de Duitstalige Gemeenschap 23 november 1992 tot goedkeuring van het akkoord tot samenwerking op het vlak van de volksgezondheid en van de geneeskundige wetenschappen, ondertekend te Jeruzalem op 11 juli 1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/11/1992
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/04/1993
Pagina:7246
Advies van de Raad van State 21590
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking