help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 29. Juni 1992 zur Abänderung des Dekretes vom 19. Dezember 1988 über die Organisation der Berufsausbildung

Decreet van 29 juni 1992 tot wijziging van het decreet van 19 december 1988 houdende organisatie van de beroepsopleiding


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/06/1992
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/09/1992
Pagina:20487
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/03/1989