help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 5 augustus 2006 tot wijziging van de wet van 16 juli 1970 tot vaststelling van de personeelsformatie van de politierechtbanken, van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en van de wet van 17 mei 2006 houdende oprichting van strafuitvoeringsrechtbanken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/08/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/08/2006
Pagina:43531
Advies van de Raad van State 40445
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking
Art. 2: 14/07/2006
Art. 4: 01/02/2007 (KB 22/01/2007, BS 26/01/2007, p. 4442)

Periode van geldigheid van 14/07/2006 tot ...