help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 14. März 1994 zur Billigung des Protokools zum Antarkis- Vertrag betreffend den Unweltschutz, den Anhang, die Anlagen I, II, III, IV und V, unterzeichnet in Madrid am 4. Oktober 1991

Decreet van 14 maart 1994 houdende goedkeuring van het protocol betreffende milieubescherming bij het verdrag inzake Antarctica, appendix, bijlagen I, II, III, IV en V, gesloten te Madrid op 4 oktober 1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/03/1994
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 19/05/1994
Pagina:13567
Advies van de Raad van State 22901
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking