help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Omzendbrief BA-G-90/1 van 7 februari 1990 betreffende : Gesubsidieerde werken in toepassing van het koninklijk besluit van 23 juli 1981;
wijziging in de aanneming en herziening van de eenheidsprijzen (art. 42 van het ministerieel besluit van 10 augustus 1977 houdende vaststelling van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/02/1990
Nummer: BA-G-90/01
Aard van de akte: Omzendbrief van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 14/03/1990
Pagina:4736
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Datum is niet vermeld