help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/12/1983
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/01/1984
Pagina:611
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
  • 11/12/2007 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij W 27/03/2006
  • 12/04/1984 (Duitse vertaling)
Advies van de Raad van State 15381 + 14150 + 14151
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/01/1984 tot ...
Opmerkingen Om meer te weten over elk artikel van deze wet, zie ook: https://senlex.senate.be/nl/dia/structure/str_52/toc