help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 31 maart 1984 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van het koninklijk besluit nr. 245 van 31 december 1983 betreffende de uitgifte van de bevoorrechte aandelen zonder stemrecht in het kader van de herstructurering van de staalnijverheid


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 31/03/1984
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/1984
Pagina:4395
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/03/1984