help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 juni 2006 betreffende meetinstrumenten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/06/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/2006
Pagina:39018
Advies van de Raad van State 40102
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/10/2006

Opgeheven door KB 15/04/2016 met overgangsbepaling (art. 36, § 2): art. 22, § 2, KB 13/06/2006 blijft t.e.m. 30/10/2016 van kracht.

Periode van geldigheid van 30/10/2006 tot 19/04/2016