help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de administrateur-generaal (van het agentschap Landbouw en Visserij) van 27 juni 2006 tot delegatie van bepaalde beslissingsbevoegdheden aan de afdelingshoofden en aangeduide verantwoordelijken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 27/06/2006
Aard van de akte: Besluit: ander
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/07/2006
Pagina:34080
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit heeft uitwerking met ingang van de datum van de inwerkingtreding van het ministerieel besluit van 30 maart 2006 houdende de delegatie van specifieke bevoegdheden inzake het landbouwbeleid en de zeevisserij aan de leidend ambtenaar van het Agentschap voor Landbouw en Visserij, te weten 01/04/2006 (BVR 17/03/2006, BS 07/07/2006)

Periode van geldigheid van 01/04/2006 tot 30/04/2015
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.