help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 juni 2006 tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 mei 2006 tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/06/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/06/2006
Editie:2
Pagina:32992
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 31/05/2006

Periode van geldigheid van 01/07/2006 tot ...
Opmerkingen Le préambule de l'arrêté ministériel du 21 juin 2006 explique que, suite à une erreur matérielle, la version de l’arrêté ministériel qui a été soumise à signature le 24 mai 2006 diffère de la version qui a suivi l’ensemble de la procédure d’avis devant le Conseil d'Etat. L'arrêté ministériel du 21 juin 2006 corrige dès lors ces imperfections dans l’arrêté ministériel du 24 mai 2006, avec entrée en vigueur la date de la publication de celui-ci. C'est vraisemblablement la raison pour laquelle le préambule mentionne l'avis 40.313 rendu par le Conseil d'Etat sur le projet d'arrêté ministériel qui deviendra l'arrêté ministériel du 24 mai 2006.