help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 22 maart 2006 tot wijziging van de wet van 4 juli 1962 betreffende de openbare statistiek en van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/03/2006
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/04/2006
Editie:1
Pagina:21336
Advies van de Raad van State 37887
Inwerkingtreding / Uitwerking Te bepalen door de Koning
Art. 1 tot 9, 32, 37 tot 39, 1° en 41: 01/08/2006 (KB 10/07/2006)
Art. 10 tot 12: 24/06/2014 (KB 13/06/2014)
Art. 15 : 08/06/2007 (KB 17/05/2007)
Art. 16: 24/06/2014 (KB 13/06/2014)
Art. 17 en 18: 20/06/2007 (KB 07/06/2007)
Art. 19 tot 25: 24/06/2014 (KB 13/06/2014)
Art. 28: 14/11/2006 (KB 22/10/2006)
Art. 30: 24/06/2014 (KB 13/06/2014)
Art. 31: 14/06/2006 (KB 17/05/2006)
Art. 32: 01/08/2006 (KB 10/07/2006)
Art. 33 tot 36: 20/06/2007 (KB 07/06/2007)
Art. 37 tot 39, 1° en 41: 01/08/2006 (KB 10/07/2006)
Art. 39, 2°, 3°, 4° en 40: 24/06/2014 (KB 13/06/2014)
Art. 42 (machtiging aan de Koning om de inwerkingtreding vast te stellen): 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 01/05/2006 tot ...