help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 6 januari 2006 houdende de goedkeuring van de handleiding zorgverzekering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/01/2006
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/04/2006
Pagina:18729
Advies van de Raad van State D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2006

Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot 01/01/2010
Opmerkingen De handleiding zorgverzekering wordt afzonderlijk geanalyseerd in bijlage bij dit besluit.

Bijlage(n)
Aard Datum    
Bijlage 06/01/2006