help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 8 maart 2006 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 september 2002 tot uitvoering van artikel 138 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/03/2006
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/03/2006
Editie:2
Pagina:18339
Advies van de Raad van State 39676 + 38040 + 39220
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/04/2006 tot ...
Opmerkingen De aanhef vermeldt enkel het advies van de Raad van State nr. 39220. De adviezen nrs. 39676 en 38040 werden toegevoegd omdat ze hetzelfde ontwerp betreffen dat het ontlede besluit is geworden.