help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 december 1973 tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 april 1968 betreffende de verpakking en de conditionering van sommige fruit- en groentesoorten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/12/1973
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1974
Pagina:1207
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking