help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 februari 1993 tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van titel IV van de wetten op de Rijkscomptabiliteit, gecoördineerd op 17 juli 1991


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/02/1993
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/03/1993
Pagina:4875
Advies van de Raad van State 21857
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking