help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ordonnantie van 16 februari 2006 houdende wijziging van de gemeentekieswet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2006
Aard van de akte: Ordonnantie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/02/2006
Editie:2
Pagina:12174
Advies van de Raad van State 38960
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 10/03/2006 tot ...