help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 16 februari 1950 tot classificatie der functies en tot toekenning van de daarmee overeenstemmende weddeschalen van het meesterspersoneel der onder het bestuur van het hoger onderwijs en de wetenschappen van het Ministerie van Openbaar Onderwijs ressorterende inrichtingen, met ingang van 1 oktober 1948


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/1950
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/04/1950
Pagina:2921
Advies van de Raad van State 537