help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 23 december 1949 tot vaststelling van de voorwaarden waaraan, in taalopzicht, de geaggregeerden voor het middelbaar onderwijs van de hogere graad voor de handelswetenschappen en voor de lichamelijke opvoeding moeten voldoen om te worden toegelaten tot een betrekking in het middelbaar onderwijs van de hogere graad, zoals dit wordt geregeld bij de wet tot inrichting van het middelbaar onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/12/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/01/1950
Pagina:52
Advies van de Raad van State 477