help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Regent van 23 juni 1949 houdende wijziging van het besluit van de Regent van 29 november 1947 tot regeling van de instelling der controlecommissies en van hun bevoegdheid en tot vaststelling van de procedure voor de toepassing van de besluitwet van 24 december 1946, houdende inrichting van het statuut der weggevoerden voor de verplichte arbeidsdienst tijdens de oorlog 1940-1945


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 23/06/1949
Aard van de akte: Besluit van de Regent
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/07/1949
Pagina:6460
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State 380