help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 december 2005 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/12/2005
Aard van de akte: Koninklijk besluit
  Bekrachtigde akte
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/12/2005
Pagina:56451
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dit besluit is van toepassing op de vanaf 1 januari 2006 betaalde of toegekende inkomsten.


Periode van geldigheid van 01/01/2006 tot ...