help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 6 december 1990 tot bepaling van het algemeen lastenkohier waaraan de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brussel is onderworpen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1990
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/12/1990
Pagina:23361
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 23/12/1990