help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministeriële omzendbrief van 14 oktober 2005 betreffende de voorwaarden voor de behandeling van de subsidieaanvragen voor intermodale transporteenheden (ITE's), die op het Belgisch grondgebied van het spoorwegverkeer gebruik maken, alsook de regels voor de coëfficiëntberekening en betalingswijze van bovengenoemde subsidie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/10/2005
Aard van de akte: Omzendbrief van de Federale overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/10/2005
Editie:2
Pagina:47148
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Uitwerking: van toepassing vanaf 01/01/2005 (laatste paragraaf van de aanhef) tot 31/12/2005 (punt 4)

TT

Periode van geldigheid van 01/01/2005 tot 31/12/2005